Governance, risk en compliance
Risicomanagement: plan van aanpak
R.M. Kieft RA
Executive Finance PE, 2018

Risicomanagement is vooral in veel kleinere ondernemingen een relatief onbekend begrip. Deze ondernemingen zijn in het algemeen niet groot genoeg om een omvangrijk risicomanagementapparaat te onderhouden. Dit is ook niet nodig, maar het belang van risicomanagement is de laatste jaren wel toegenomen. Onder andere door een steeds groter wordende productaansprakelijkheid, mondiger wordende medewerkers en klanten, stijgende kosten van diefstal en fraude en in sommige sectoren een sterke roep om het verbeteren van het risicomanagement bij ondernemingen vanuit de overheid en brancheverenigingen. Daar komt bij dat door de economische crisis van de afgelopen jaren verschillende financiële risico’s, zoals het debiteurenrisico en valutarisico, zich sterker dan ooit hebben geopenbaard. Naast het feit dat de omzet ook door de economische crisis vaak behoorlijk is achtergebleven met soms ingrijpende gevolgen voor de rentabiliteit, de liquiditeit en de solvabiliteit van ondernemingen, juist ook in het mkb. Soms zodanig dat dit indien niet tijdig maatregelen worden getroffen, dit belangrijke consequenties voor ondernemingen in het mkb kan hebben.

Met het oog op het beoordelen en adviseren inzake de continuïteit van hun cliënten al dan niet vanuit hun natuurlijke adviesfunctie doen financieel medewerkers, managers en adviseurs er dan ook goed aan om ondernemingen op het belang van risicomanagement te wijzen. Maar daarnaast verwachten ondernemingen meer en meer van hun accountant, ook op het gebied van risicomanagement. De accountant zal zich een volwaardig gesprekspartner op het gebied van risicomanagement en interne beheersing moeten te tonen. Daarnaast bekleden interne accountants in de praktijk steeds meer de rol van risicomanager. Ook voor accountants is het dus belangrijk kennis en ervaring op het gebied van het beheersen van risico’s op te doen. Daartoe dient deze e-learning. Al moet natuurlijk gezegd worden dat pas echt ervaring met risicomanagement kan worden opgedaan in de eigen advies- of beroepspraktijk.

Deze auteur publiceerde ook
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 30
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 28
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 77
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 318
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 70
Ontwikkeling financiële f...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 11
Financiering en treasury
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 19
Management accounting &am...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 25
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 19
financial accounting
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 50
Financiering en treasury
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 9
analyse
- | 2012
Downloads: 211
Management accounting &am...
Claes, dr. P.C.M. | 2009
Downloads: 363
Management accounting &am...
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J. | 2008
Downloads: 515
Financial accounting en v...
Steenbergen RC, ir. J. | Vries, drs. A. de | 2011
Downloads: 344
Ontwikkeling financiële f...
Dankers-van der Spek, M. | 2009
Downloads: 381
model
Buis RA, drs. A. | Lasance, A. | 2014
Downloads: 428
Informatiemanagement
Kaplan, S. | Sawhney, M. | 2000
Downloads: 50
analyse
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 3
verdieping
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J. | 2007
Downloads: 5
verdieping