Ontwikkeling financiële functie
Ontwikkeling van de controllersfunctie
R.M. Kieft RA
Executive Finance PE, 2018
De functie van de controller heeft de afgelopen dertig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Meer en meer wordt van controllers een proactieve en ondersteunende rol bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van operationeel en strategisch beleid verwacht. Er heeft zich dan ook een wildgroei van functietitels voorgedaan. Om vast te stellen welke soort controller een organisatie nodig heeft is het belangrijk om eerst vast te stellen wat hij moet gaan doen en daarna pas het gewenste etiket erop te plakken. De e-learning biedt daarvoor een beeld van de te verrichten taken, de gewenste rol in de organisatie en de competenties die nodig zijn om de taken en de rol in te vullen. Daarnaast wordt in de e-learning aandacht besteed aan de toenemende invloed van procesautomatisering op die taken en rollen en daarvoor vereiste competenties.
Deze auteur publiceerde ook
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 30
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 28
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 77
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 141
Governance, risk en compl...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 313
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 11
Financiering en treasury
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 19
Management accounting &am...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 25
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 19
financial accounting
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 49
Financiering en treasury
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 9
analyse
- | 2012
Downloads: 211
Management accounting &am...
Claes, dr. P.C.M. | 2009
Downloads: 363
Management accounting &am...
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J. | 2008
Downloads: 515
Financial accounting en v...
Steenbergen RC, ir. J. | Vries, drs. A. de | 2011
Downloads: 344
Ontwikkeling financiële f...
Dankers-van der Spek, M. | 2009
Downloads: 365
model
Buis RA, drs. A. | Lasance, A. | 2014
Downloads: 424
Informatiemanagement
Kaplan, S. | Sawhney, M. | 2000
Downloads: 48
analyse
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 3
verdieping
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J. | 2007
Downloads: 5
verdieping