financial accounting
Leasing onder IFRS
R.M. Kieft RA
Executive Finance PE, 2018

De IASB heeft op 13 januari 2016 IFRS 16 Lease-overeenkomsten uitgegeven met als ingangsdatum 1 januari 2019. Momenteel worden alle operationele leases door huurders buiten de balans om verantwoord. Veel beleggers en analisten rekenen de bedragen in de jaarrekening van de huurder om, om de activa en verplichtingen uit hoofde van operationele leases te weerspiegelen en andere aanpassingen te maken. Echter, vanwege de beperkte beschikbare informatie, zijn de ramingen daarvan vaak onnauwkeurig. Het doel van de nieuwe standaard is om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de informatie voor gebruikers te verbeteren. Met de nieuwe standaard moeten alle huurcontracten, met uitzondering van de korte termijn (minder dan één jaar) en immateriële leases ($ 5.000) door huurders op de balans worden verantwoord.

In deze e-learning bespreken we de belangrijkste verschillen met de huidige boekhoudkundige verplichtingen. Het is belangrijk dat ondernemingen vroegtijdig beginnen met zichzelf vertrouwd te maken met de nieuwe standaard, zodat er voldoende tijd overblijft voor de uitvoering, gezien de doordringende effect op het bedrijfsleven, systemen en controles.

De e-learning is voor professionals met een achtergrond in financiën, die werken in de administratie, rapportage en / of controle en voor iedereen, die geïnteresseerd is in de praktische toepassing van IFRS. Om de in de e-learning aangeboden kennis te kunnen gebruiken is basis boekhoudkundige kennis en ervaring vereist.

Deze auteur publiceerde ook
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 30
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 28
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 77
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 144
Governance, risk en compl...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 315
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 70
Ontwikkeling financiële f...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 11
Financiering en treasury
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 19
Management accounting &am...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 25
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 50
Financiering en treasury
Anderen downloaden ook deze publicaties
Felderhoff, A.F. | 2000
Downloads: 2
diagnose-instrument, kwal...
Kampermann, A. | 1997
Downloads:
leidinggeveninstrument, m...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 144
Governance, risk en compl...
Dekker, G. | 2018
Downloads: 113
Best Finance Team, Manage...
Kieft, R. | 2017
Downloads: 338
Risk en compliance
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 88
Ontwikkeling financiële f...
Vries, drs. J.G.M. de | 2018
Downloads: 169
Financiering en treasury
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 62
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 50
Financiering en treasury