Management accounting & control
Crediteurenbeheer
Kieft RA, drs. R.M.
Handboek Treasury Management, 2010
Crediteurenbeheer is een tijdsintensief proces. Vanuit de optiek van de waardeketen kan gesteld worden dat crediteurenbeheer geen waarde toevoegt in het voortbrengingsproces van een organisatie. Veel organisaties beschouwen crediteurenbeheer dan ook als een noodzakelijk kwaad. Tegelijkertijd is het zo dat wanneer deze functie niet goed is ingericht, facturen zoek kunnen raken en het accorderingsproces veelal stroef verloopt, hetgeen aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen en de organisatie zelfs schade kan berokkenen. Door het crediteurenbeheer integraal aan te pakken en te voorzien van een duidelijke workflow, wordt het mogelijk het crediteurenbeheer te optimaliseren. Dit kan de organisatie veel tijd en geld besparen.
Deze auteur publiceerde ook
Kieft RA, drs. R.M. | 2008
Downloads: 444
Financial accounting en v...
Kieft RA, drs. R.M. | 2008
Downloads: 658
Financial accounting en v...
Kieft RA, drs. R.M. | 2008
Downloads: 755
Financial accounting en v...
Kieft RA, drs. R.M. | 2012
Downloads: 690
Financial accounting en v...
Kieft RA, drs. R.M. | 2010
Downloads: 539
Corporate finance & T...
Kieft RA, drs. R.M. | 2015
Downloads: 475
Finance & treasury
Kieft RA, drs. R.M. | 2014
Downloads: 6.241
PE Financial accounting
Kieft RA, drs. R.M. | 2011
Downloads: 1.181
Corporate finance & T...
Kieft RA, drs. R.M. | 2008
Downloads: 1.255
Financial accounting en v...
Kieft RA, drs. R.M. | 2007
Downloads: 1.023
Financial accounting en v...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 9
analyse
- | 2012
Downloads: 211
Management accounting &am...
Claes, dr. P.C.M. | 2009
Downloads: 363
Management accounting &am...
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J. | 2008
Downloads: 515
Financial accounting en v...
Steenbergen RC, ir. J. | Vries, drs. A. de | 2011
Downloads: 343
Ontwikkeling financiële f...
Dankers-van der Spek, M. | 2009
Downloads: 303
model
Buis RA, drs. A. | Lasance, A. | 2014
Downloads: 420
Informatiemanagement
Kaplan, S. | Sawhney, M. | 2000
Downloads: 41
analyse
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 2
verdieping
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J. | 2007
Downloads: 4
verdieping