Management accounting & control
Het opstellen van een standaardkostencalculatiesysteem
Boneco RA, drs. C.M.T. | Wal RA, drs. R. van der
Checklisten Financieel Management, 1993
Een standaardkostencalculatiesysteem wordt voornamelijk gehanteerd als een middel om met behulp van vooraf opgestelde (financiële) maatstaven de kosten van de afzonderlijke bedrijfsprocessen te beheersen. Het vormt een hulpmiddel ter beoordeling van de efficiency van de bedrijfsprocessen en is uit dat oogpunt onontbeerlijk in het kader van de kostenbudgettering. Daarnaast kunnen nog drie andere doelstellingen worden genoemd: het verschaffen van een basis voor de balanswaardering en de winstbepaling; het verschaffen van een grondslag voor allerlei bedrijfsbeslissingen en een hulpmiddel bij de vaststelling en beoordeling van verkoopprijzen van producten en/of diensten. Met behulp van deze bijdrage wordt getracht een inzicht te geven in de vragen die moeten worden gesteld en beantwoord, wil men komen tot een standaardkostencalculatiesysteem dat aan bovengenoemde doelstellingen kan voldoen.
Deze auteur publiceerde ook
Boneco RA, drs. C.M.T. | 2000
Downloads: 320
Management accounting &am...
Groot, A. de | Kara Msc, S. | Perik RC, drs. K.L.M. | Wal RA, drs. R. van der | 2012
Downloads: 346
Groot, A. de | Kara Msc, S. | Perik RC, drs. K.L.M. | Wal RA, drs. R. van der | 2012
Downloads: 275
Organisatie en processen
Wal RA, drs. R. van der | 1991
Downloads: 578
Management accounting &am...
Wal RA, drs. R. van der | 1991
Downloads: 542
Management accounting &am...
Wal RA, drs. R. van der | 1991
Downloads: 473
Management accounting &am...
Boneco RA, drs. C.M.T. | Wal RA, drs. R. van der | 1994
Downloads: 1.956
Management accounting &am...
Wal RA, drs. R. van der | 1990
Downloads: 453
Management accounting &am...
Wal RA, drs. R. van der | 1990
Downloads: 1.758
Management accounting &am...
Wal RA, drs. R. van der | 1990
Downloads: 761
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Felderhoff, A.F. | 2000
Downloads: 1
diagnose-instrument, kwal...
Kampermann, A. | 1997
Downloads:
leidinggeveninstrument, m...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 115
Governance, risk en compl...
Dekker, G. | 2018
Downloads: 113
Best Finance Team, Manage...
Kieft, R. | 2017
Downloads: 332
Risk en compliance
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 81
Ontwikkeling financiële f...
Vries, drs. J.G.M. de | 2018
Downloads: 128
Financiering en treasury
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 57
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 45
Financiering en treasury