Financial accounting en verslaggevingsrecht
De behandeling en waardering van immateriële activa
Janzing RA, drs. G.B.M.
Checklisten Financieel Management, 1998
Wanneer in jaarrekeningen van ondernemingen wordt gesproken van investeringen, gaat het in eerste instantie over materiële vaste activa. De nogal aanzienlijke uitgaven voor onderzoek, opleiding, marketing, computersoftware, onderzoek & ontwikkeling en goodwill, spelen als regel een ondergeschikte rol. Toch neemt het belang van investeringen in immateriële vaste activa steeds verder toe. Deze worden momenteel in Nederland geschat op zo'n 6% van het Bruto Binnenlands Product. Nu juist deze uitgaven een duidelijk stijgende lijn gaan vertonen, zal de neiging tot het activeren van deze kosten naar verwachting verder toenemen.
Deze auteur publiceerde ook
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1997
Downloads: 514
Corporate finance & T...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2004
Downloads: 627
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1994
Downloads: 423
BIV/AO, Financial account...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1993
Downloads: 383
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2007
Downloads: 469
Corporate finance & T...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1995
Downloads: 379
Organisatie en processen
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1996
Downloads: 553
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1996
Downloads: 445
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2004
Downloads: 209
Organisatie en processen
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2002
Downloads: 671
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Saher, drs. E. von | Smits, drs. E.J.A. | 2004
Downloads: 158
Ontwikkeling financiële f...
Veen-Dirks RC, dr. ir. P.M.G. van | Wijn, dr. M.F.C.M. | 2004
Downloads: 690
Management accounting &am...
Nes, H. van | 2014
Downloads: 903
Organisatie en processen
Wal, L. van der | 2015
Downloads: 87
Persoonlijke effectivitei...
Hans, dr.ir. E.W. | Hoorn, ir. A.F. | Houdenhoven, drs. M. van | Kazemier, dr. G. | Wullink, dr.ir. G. | 2007
Downloads: 156
Organisatie en processen
Izeboud, A. | 2016
Downloads: 146
controlling
Perik RC, drs. K.L.M. | Zweers, drs. G. | 2014
Downloads: 354
Organisatie en processen
Berkel, drs. F. van | Ruijter, A. de | 2006
Downloads: 383
Organisatie en processen
Lasance, A. | 2014
Downloads: 224
Organisatie en processen
Paterson, R. | Vermaas, B. | 2013
Downloads: 559
Informatiemanagement