onderzoek
Wiens belang moeten organisaties behartigen? Discoursethiek als model voor stakeholderbenadering
Jeurissen, R.J.M. | Jonge, T.F. de
Management & Organisatie, 2018
Organisaties geven steeds meer invulling aan stakeholderbetrokkenheid. Soms ligt de aanleiding bij wet- en regelgeving, in andere gevallen is er een gevoelde morele verplichting. De maatschappelijke verwachtingen over stakeholderbetrokkenheid nemen in elk geval toe. Enkel de stakeholders informeren over het beleid is niet genoeg. De ontwikkeling gaat steeds meer naar multi-stakeholderdialogen, waarbij stakeholders ook echt invloed krijgen op het beleid. In dit artikel geven de auteurs een beschouwing van een dialogische stakeholderbenadering, waarmee organisaties niet alleen een brede variëteit aan stakeholders kunnen betrekken, maar ook legitimiteit in de samenleving kunnen bereiken.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties