onderzoek
Lean werken met kennis
Staats, B.R. | Upton, D.M.
Management Executive, 2012
Veel oog voor detail, stroomlijnen van processen, verspilling tegengaan en voortdurend leren. Het zijn de belangrijkste kenmerken van lean produceren. Het door Toyota ontwikkelde managementsysteem is praktisch gemeengoed in veel industriële bedrijfstakken. Maar is het ook toe te passen als het gaat om het werken met kennis? Het antwoord is ‘ja’. Mits we geduld hebben en ons houden aan zes richtlijnen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties