Management accounting & control
Ontwerp, gebruik en effecten van value-based management
Schoute, dr. M.
MCA, 2013
Value-Based Management (VBM) systemen hebben betrekking op geïntegreerde interne beheersingssystemen die de creatie van economische waarde meten, aanmoedigen en ondersteunen. Voorstanders van dit soort systemen stellen dat zij de besluitvorming van managers kunnen verbeteren door te identificeren welke investeringsmogelijkheden waarde creëren of vernietigen, alsmede dat VBM-systemen hiermee een effectief mechanisme vormen om de belangen van aandeelhouders en managers op één lijn te brengen. Er is de afgelopen decennia reeds veel geschreven over VBM. Tegelijkertijd is er nog maar weinig bekend over de factoren die het ontwerp en gebruik van VBM-systemen door bedrijven beïnvloeden, alsmede over de effecten ervan op hun prestaties. In dit artikel bespreekt de auteur een drietal recente studies op dit gebied.
Deze auteur publiceerde ook
Schoute, dr. M. | 2012
Downloads: 564
Management accounting &am...
Schoute, dr. M. | 2015
Downloads: 177
Management accounting &am...
Dekker, prof.dr. H.C. | Groot, prof.dr. T.L.C.M. | Schoute, dr. M. | 2005
Downloads: 595
Management accounting &am...
Schoute, dr. M. | 2011
Downloads: 987
PE Management Accounting ...
Schoute, dr. M. | 2010
Downloads: 799
Management accounting &am...
Schoute, dr. M. | 2007
Downloads: 847
Management accounting &am...
Budding, dr. G.T. | Schoute, dr. M. | 2013
Downloads: 687
Management accounting &am...
Budding, dr. G.T. | Dijkman, drs. A. | Schoute, dr. M. | With, drs. E. de | 2017
Downloads: 264
Persoonlijke ontwikkeling
Schoute, dr. M. | 2007
Downloads: 1.049
Management accounting &am...
Budding, dr. G.T. | Schoute, dr. M. | 2013
Downloads: 774
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Kunst, P. | Lemmink, J. | Prins, Mw. R. |
Downloads: 119
Kwaliteitsverbetering, al...
Kusiak, L. | 2018
Downloads:
Innovatie
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F. | 1996
Downloads:
leidinggeveninstrument, v...
Rechter RE, drs. B.J. | Smit, R. | 2004
Downloads: 3.655
BIV/AO
Schouten, ir. J.W. | 1996
Downloads: 460
Organisatie en processen
Koning RE RA, prof.dr. W.F. de | 1992
Downloads: 386
Informatiemanagement
Kieft RA, drs. R.M. | Louw, H. de | 2001
Downloads: 275
Corporate finance & T...
Kieft RA, drs. R.M. | 2010
Downloads: 479
Management accounting &am...
Boogaard, dr. M. | Kuperus RC, drs. M. | 1996
Downloads: 682
Informatiemanagement
Kieft RA, drs. R.M. | 2008
Downloads: 448
Financial accounting en v...