BIV/AO, Organisatie en processen
Het magazijnproces
Smit, R.
Handboek Administratie, 2006
Het opslaan van goederen in een magazijn brengt voor een onderneming bepaalde consequenties met zich mee. Goederen vertegenwoordigen een waarde, waardoor risico's worden gelopen. Het aanhouden van een voorraad vergt over het algemeen een relatief grote investering, hetgeen rentekosten en financieringsvraagstukken met zich meebrengt. De goederen kunnen in waarde dalen, bijvoorbeeld door veroudering en kwaliteitsvermindering. Goederen kunnen worden gestolen of verloren raken. Het is dan ook noodzakelijk maatregelen te treffen die de diverse risico's afdekken dan wel beperken.
Deze auteur publiceerde ook
Kesarlal, ir. J.A. RE | Smit, R. | 2004
Downloads: 773
BIV/AO, Informatiemanagem...
Rechter RE, drs. B.J. | Smit, R. | 2004
Downloads: 3.652
BIV/AO
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 1
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 1
Het Veld
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 42
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 1
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 3
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.990
BIV/AO