onderzoek
Van burn-out tot bevlogenheid. Werk en welbevinden in Nederland
Schaufeli, W.
Management & Organisatie, 2015
Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar werk en welbevinden bij een representatieve steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking (n = 1213). Het blijkt dat 14 procent van de werknemers als bevlogen kan worden aangemerkt. Een even groot percentage komt terecht in het tegenovergestelde deel van het spectrum en heeft last van burn-outklachten. Daarnaast is onderzocht hoe het staat met energiebronnen en stressoren op het werk, als mogelijke oorzaken van welbevinden op de werkvloer of juist een gebrek daaraan. Het blijkt dat eerstgenoemde vaker voorkomen dan laatstgenoemde. Het gaat daarbij vooral om sociale energiebronnen (zoals een goede sfeer in het team), terwijl stressoren vooral te maken hebben met veranderingen op het werk. Overigens wordt arbeidsbelasting maar door een heel kleine minderheid als problematisch ervaren. Al met al ziet het er met de werkbeleving van Nederlandse werknemers redelijk goed uit. Ten slotte is er (met succes)een model getoetst, het Job Demands-Resources model, dat ervan uitgaat dat werkkenmerken (energiebronnen en stressoren) via het welbevinden van werknemers (bevlogenheid en burn-out) gerelateerd zijn aan uitkomstmaten zoals inzetbaarheid, arbeidsprestatie en organisatiebetrokkenheid. De implicatie van het model is dat welbevinden vooral bevorderd kan worden door het vergroten van energiebronnen. Bovendien illustreert het model de centrale rol van het psychologische kapitaal van werknemers en van 'bevlogen' leiderschap.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Gils, A. van | 2005
Downloads: 276
Auditing, Corporate gover...
Staveren, dr. M. van | 2018
Downloads: 34
Risk en compliance
Bruins, R. | 2018
Downloads: 4
boardroom
Staveren, M. van | 2018
Downloads: 61
Risk en compliance
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 144
Governance, risk en compl...
Jalink, A. | 2017
Downloads: 63
interview, Organisatie en...
Boumans MBA, drs. F. | Florax, V. | Ven RT, dr. M. van der | Versluis, D. | 2016
Downloads: 35
Financiering en treasury
Ahaus, K. | Huijsman, R. | Minkman, M.M.N. | 2010
Downloads: 1
onderzoek
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1
reflectie
Aarssen, P.A. | Ende, J.C.M. van den | Janszen, F.H.A. | Jongh, R.V. de | Ligthart, L.P. | 1999
Downloads:
analyse