Management accounting & control
Het managen van de commerciële component van economisch valutarisico
Smidt, dr. P.
Handboek Management Accounting, 2000
Niet-financiële risicomanagementinstrumenten, zoals prijsbeleid en operationele maatregelen, zijn voor veel Nederlandse ondernemingen belangrijk voor het managen van commercieel risico. Wanneer er aanzienlijke negatieve valutaeffecten optreden zullen veel ondernemingen operationele maatregelen zoals kostenreductieprogramma's, wisseling van leveranciers en aanpassing van de financieringsstructuur treffen. Primaire negatieve effecten van kostenstijgingen en van prijsverlagingen door concurrenten kunnen worden bestreden door een mix van op kostenreductie gerichte maatregelen (operationele aanpassingen) en op langetermijndoelen gerichte aanpassingen van de marketingmix (strategische prijsbeslissingen). Ook financiële instrumenten kunnen een beperkte maar nuttige bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het tijdelijk compenseren van een deel van de risico-effecten.
Deze auteur publiceerde ook
Smidt, dr. P. | 1999
Downloads: 231
Corporate finance & T...
Boels, drs. F.D. | Rauwerda, drs. P.H. | Smidt, dr. P. | 2003
Downloads: 280
Management accounting &am...
Smidt, dr. P. | Veldhuizen RC, drs. R.W. | 2000
Downloads: 497
Management accounting &am...
Graver, drs. D. | Smidt, dr. P. | 2005
Downloads: 494
Corporate finance & T...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Gils, A. van | 2005
Downloads: 276
Auditing, Corporate gover...
Staveren, dr. M. van | 2018
Downloads: 32
Risk en compliance
Bruins, R. | 2018
Downloads: 4
boardroom
Staveren, M. van | 2018
Downloads: 44
Risk en compliance
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 112
Governance, risk en compl...
Jalink, A. | 2017
Downloads: 58
interview, Organisatie en...
Boumans MBA, drs. F. | Florax, V. | Ven RT, dr. M. van der | Versluis, D. | 2016
Downloads: 35
Financiering en treasury
Ahaus, K. | Huijsman, R. | Minkman, M.M.N. | 2010
Downloads:
onderzoek
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads:
reflectie
Aarssen, P.A. | Ende, J.C.M. van den | Janszen, F.H.A. | Jongh, R.V. de | Ligthart, L.P. | 1999
Downloads:
analyse