methode
Werken met narratieven: verhalen en dialoog als methoden voor praktijkverbeteringen
Abma, T.A.
Management & Organisatie, 2006
Narratieven zijn gegrond in de alledaagse praktijk. Zij bieden inzicht in de belevingswereld van individuen en omvatten handelingsvoorschriften voor specifieke situaties. Het luisteren naar narratieven en het uitwisselen ervan tussen diverse groepen van belanghebbenden kunnen leiden tot meer wederzijds begrip en praktijkverbeteringen in organisaties. Achterliggend idee is dat mensen veranderen door (plaatsvervangende) ervaringen toe te voegen aan bestaande ervaringen. Door met verhalen te werken kan een open klimaat ontstaan en zich een dialoog ontwikkelen als voertuig voor veranderingen. Deze responsieve aanpak van het werken met narratieven in organisaties wordt in dit artikel toegelicht en geïllustreerd aan de hand van een gedetailleerd praktijkvoorbeeld. Het betreft een dialoog tussen verpleegkundigen en psychiatrische patiënten over dwang op een gesloten opnameafdeling in een psychiatrisch centrum.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Alsem, K.J. | Jong, J. de | 2017
Downloads: 2
onderzoek
Kieft RA, drs. R.M. | 2019
Downloads: 467
Governance, risk en compl...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 27
Financiering en treasury
Barneveld, P.D. (recensent) | Pijl, J. | 2017
Downloads: 2
boeksamenvatting
L.L. Spoor RA | 2018
Downloads: 207
Governance, risk en compl...
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 61
Organisatie en processen
Conijn, F. | Jong, F. de | Krol, M. | 2018
Downloads: 153
Management control
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 110
Governance, risk en compl...
Budding, dr. G.T. | Dijkman, drs. A. | Schoute, dr. M. | With, drs. E. de | 2017
Downloads: 261
Persoonlijke ontwikkeling