analyse
Capaciteitsmanagement: optimaliseren van de inzet van personeel
Bos, M.
Management Executive, 2004
Waar personeelskosten voor veel organisaties het merendeel van de uitgaven vormen, is een maximale capaciteitsbenutting essentieel. Het werkaanbod en het personele aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. Capaciteitsmanagement optimaliseert de inzet van personeel. Strategische beleidsvorming, operationele beleidsvorming en planning moeten beter op elkaar worden afgestemd. Vooral de relatie tussen de te behalen resultaten en de beschikbare formatie is belangrijk. Een oplossing is het beter in kaart brengen van het planningsproces met duidelijke overdrachtsmomenten en verantwoordelijkheden.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Blommaert, W. | Schots, E. | Vinkenburg, dr.ir. H. | Vos-Geelen, R. | 2008
Downloads:
Professionaliteit
Tuitjer, K.G. | 2001
Downloads:
analyse
Bussel, H. van | Tuitjer, K.G. | 2008
Downloads:
model
Jong, I. de | Schillemans, T. | Steen, M. van der | Twist, M. van | 2017
Downloads:
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.875
BIV/AO
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 578
checklist
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads:
analyse
Jeurissen, R.J.M. | Jonge, T.F. de | 2018
Downloads:
onderzoek