analyse
Capaciteitsmanagement: optimaliseren van de inzet van personeel
Bos, M.
Management Executive, 2004
Waar personeelskosten voor veel organisaties het merendeel van de uitgaven vormen, is een maximale capaciteitsbenutting essentieel. Het werkaanbod en het personele aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. Capaciteitsmanagement optimaliseert de inzet van personeel. Strategische beleidsvorming, operationele beleidsvorming en planning moeten beter op elkaar worden afgestemd. Vooral de relatie tussen de te behalen resultaten en de beschikbare formatie is belangrijk. Een oplossing is het beter in kaart brengen van het planningsproces met duidelijke overdrachtsmomenten en verantwoordelijkheden.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties