Guru
We zijn aan het potverteren
Harmsen, M.
Executive Finance, 2017
Het zijn verwarrende tijden. We leven aan het einde van het industriële tijdperk waarin de lineaire economie moet plaatsmaken voor een circulaire economie. Oude businessmodellen zijn ten dode opgeschreven. Wie wil overleven moet zich aanpassen en dit geldt volgens Herman Wijffels vooral ook voor CFO’s.
Deze auteur publiceerde ook
Harmsen, M. | 2018
Downloads: 32
Compliance
Harmsen, M. | 2018
Downloads: 103
management
Harmsen, M. | 2017
Downloads: 2
accounting
Harmsen, M. | 2018
Downloads:
corporate growth
Harmsen, M. | 2019
Downloads: 23
Automatisering, Business ...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 1
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 1
Het Veld
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 36
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 1
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 3
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.861
BIV/AO