Automatisering, Organisatie en processen
WUR over procesautomatisering: 'Alles rondom buitenlandse reizen in één systeem'
Jalink, A.
CM, 2017
Wageningen University & Research houdt zich van oudsher al sterk bezig met de kwaliteit en kwantiteit van voedselproductie en voedselveiligheid wereldwijd. Reiskosten vormen dan ook een substantiële kostenpost. Ronald da Costa Senior en Rolf Heling vertellen hoe automatisering de verschillende processen voor buitenlandse reizen stroomlijnt. En, niet onbelangrijk, de toegenomen transparantie helpt ook bij de zorgplicht van de werkgever, nu er steeds meer risicovolle reislocaties zijn.
Anderen downloaden ook deze publicaties