analyse
Management control, verantwoording en leren in publieke organisaties
Visser, M.
Management & Organisatie, 2015
In de Nederlandse publieke sector is de afgelopen decennia een duidelijke trend zichtbaar in de richting van een meer bedrijfsmatige en kwantitatieve manier van werken en aansturen (‘New Public Management’). Hiertegen is echter de laatste jaren veel verzet gerezen. In dit artikel wordt een raamwerk aangereikt waarmee publieke organisaties zelf kunnen reflecteren op deze manier van werken en aansturen. Toepassing van dit raamwerk in de literatuur en in een voorbeelddiscussie leert dat het ‘New Public Management’ niet goed lijkt te passen bij de meeste activiteiten in publieke organisaties.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties