Corporate finance & Treasury
'Wees transparant over vastgoed'
Jalink, A.
Tijdschrift Controlling, 2012
Vastgoed zou een duidelijke plek moeten krijgen binnen de strategie van een onderneming, vindt vastgoedhoogleraar Dirk Brounen. Het maakt daarbij niet uit of bedrijven veel of weinig vastgoed in hun bezit hebben, zolang er maar over nagedacht is en er bewuste keuzes zijn gemaakt. En dat een en ander duidelijk wordt toegelicht in het jaarverslag.
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 1
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 1
Het Veld
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 45
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 1
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 3
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 13.022
BIV/AO