Management accounting & control
Een duurzaam stappenplan voor benchmarking
Hans, dr.ir. E.W. | Hoorn, ir. A.F. | Houdenhoven, drs. M. van | Kazemier, dr. G. | Wullink, dr.ir. G.
Tijdschrift Controlling, 2007
Beter presteren van zorgaanbieders staat al geruime tijd hoog op de bestuurlijke agenda. De invoering van marktwerking moet daaraan een bijdrage leveren. Succesvolle marktwerking vraagt om een transparante markt met keuzevrijheid. Goede informatie over het zorgaanbod, de kwaliteit, service en gehanteerde tarieven van zorginstellingen vormt zowel voor de patiënt als voor de zorgverzekeraars een noodzakelijke voorwaarde om echt te kunnen kiezen uit de zorgaanbieders. Ook de overheid is in haar rol als kwaliteitsbewaker en medefinancierder van de zorg hiermee zeer gediend. Benchmarking kan daaraan een bijdrage leveren. De acht universitair medische centra (UMC’s) ontwikkelden samen een nieuw model voor benchmarking.
Deze auteur publiceerde ook
Hans, dr.ir. E.W. | Hoorn, ir. A.F. | Houdenhoven, drs. M. van | Kazemier, dr. G. | Wullink, dr.ir. G. | 2007
Downloads: 156
Organisatie en processen
Hans, dr.ir. E.W. | Hoorn, ir. A.F. | Houdenhoven, drs. M. van | Kazemier, dr. G. | Wullink, dr.ir. G. | 2007
Downloads: 126
Organisatie en processen
Anderen downloaden ook deze publicaties