Ontwikkeling financiële functie
De persoonlijke eigenschappen van BU-controllers in Nederland
Bots, prof.dr.ir. J.M. | Rouwelaar, drs. J.A. ten
Tijdschrift Controlling, 2008
De mate waarin business unit controllers invloed uitoefenen op besluiten van het management verschilt per business unit. Door onderzoek wordt getracht een verklaring te vinden waarom in bepaalde business units veel of juist weinig sprake is van betrokkenheid (involvement) van bu-controllers bij de besluitvorming binnen business units. In dit onderzoek wordt met name gekeken naar persoonlijke eigenschappen van de bu-controllers. In de praktijk tasten veel bedrijven in het duister omtrent de mate waarin bu-controllers invloed moeten uitoefenen op de te nemen managementbesluiten. Wetenschappelijk onderzoek schijnt een beetje licht in deze duisternis.
Deze auteur publiceerde ook
Conijn, F. | Rouwelaar, drs. J.A. ten | 2011
Downloads: 317
Ontwikkeling financiële f...
Conijn RA, F. | Rouwelaar, drs. J.A. ten | 2011
Downloads: 529
Ontwikkeling financiële f...
Bots, prof.dr.ir. J.M. | Oudemans, C.A.J.A. RC | 2011
Downloads: 779
Ontwikkeling financiële f...
Rouwelaar, drs. J.A. ten | 2010
Downloads: 605
Management accounting &am...
Bots, prof.dr.ir. J.M. | Lasance, A. | 2012
Downloads: 780
interview
Bots, prof.dr.ir. J.M. | Steeman, P. | 2015
Downloads: 255
interview
Bots, prof.dr.ir. J.M. | 2008
Downloads: 1.139
Algemeen
Bots, prof.dr.ir. J.M. | 2007
Downloads: 1.121
Algemeen
Bots, prof.dr.ir. J.M. | Lasance, A. | 2012
Downloads: 535
interview
Bles, drs. M. | Bots, prof.dr.ir. J.M. | Christiaanse RA, drs. R.M.J. | Weijden RC, drs. G. van der | 2012
Downloads: 1.426
Performance management
Anderen downloaden ook deze publicaties