Financial accounting en verslaggevingsrecht
De behandeling en waardering van immateriële activa
Janzing RA, drs. G.B.M.
Checklisten Financieel Management, 1998
Wanneer in jaarrekeningen van ondernemingen wordt gesproken van investeringen, gaat het in eerste instantie over materiële vaste activa. De nogal aanzienlijke uitgaven voor onderzoek, opleiding, marketing, computersoftware, onderzoek & ontwikkeling en goodwill, spelen als regel een ondergeschikte rol. Toch neemt het belang van investeringen in immateriële vaste activa steeds verder toe. Deze worden momenteel in Nederland geschat op zo'n 6% van het Bruto Binnenlands Product. Nu juist deze uitgaven een duidelijk stijgende lijn gaan vertonen, zal de neiging tot het activeren van deze kosten naar verwachting verder toenemen.
Deze auteur publiceerde ook
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1997
Downloads: 509
Corporate finance & T...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2004
Downloads: 594
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1994
Downloads: 405
BIV/AO, Financial account...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1993
Downloads: 357
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2007
Downloads: 456
Corporate finance & T...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1995
Downloads: 369
Organisatie en processen
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1996
Downloads: 531
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1996
Downloads: 436
Management accounting &am...
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2004
Downloads: 200
Organisatie en processen
Janzing RA, drs. G.B.M. | 2002
Downloads: 577
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Staveren, M. van | 2018
Downloads: 21
Risk en compliance
Toet, J. | Tops, A. | Vries, M. de | Zetten, P. van | 2019
Downloads: 46
Management control
Bron FB, H. | 2003
Downloads: 97
Corporate finance & T...
Loo, drs. D. van de | Verbruggen, R.W. | 2013
Downloads: 90
Management accounting en ...
Gadellaa RA MMC, B. | Griendt, drs. A. van der | 2007
Downloads: 307
Organisatie en processen
Timmer, mr. E.C. | 1997
Downloads: 100
Juridisch en fiscaal
Kotler, P. | Krishnaswamy, S. | Rackham, N. | 2006
Downloads:
onderzoek
Kieft RA, drs. R.M. | 2019
Downloads: 164
Organisatie en processen
Conijn, F. | Jong, F. de | Krol, M. | 2018
Downloads: 140
Management control