Ontwikkeling financiële functie
Communiceren
Nijskens, drs. J.P.
Handboek Administratie, 1995
Naast kennis van de belangrijkste bedrijfsfuncties, zal de administrateur een sociaal vaardige gesprekspartner moeten zijn. Hij zal immers moeten kunnen luisteren naar zijn gesprekspartner en zich kunnen inleven in diens standpunten, wil hij er in slagen om zijn eigen standpunten te verduidelijken. Dit stelt hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden van de administrateur. De auteur behandeld drie niveaus van communicatie: het inhoudsniveau (de boodschap die moet worden overgebracht), het betrekkingsniveau (hoe wordt iets gezegd) en het relatieniveau (hoe definieert iemand zichzelf, de ander en de onderlinge relatie).
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties