Juridisch en fiscaal
Intellectuele rechten en handelsnaam
Timmer, mr. E.C.
Financieel Administratieve modellen, 1997
De intellectuele rechten spelen een belangrijke rol bij het beschermen van de eigen diensten en producten. Na een algemene inleiding wordt ingegaan op het ontstaan van intellectuele rechten. Vervolgens wordt per soort recht een beschrijving gegeven. Hierbij komen de volgende rechten aan bod: het auteursrecht, de naburige rechten, het topografierecht of het chipsrecht, het kwekersrecht, het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht. Aansluitend worden diverse aspecten besproken als de bescherming door meerdere rechten, de verlening van licenties en andere gebruiksrechten, de kosten en de bescherming in het buitenland. Voor de handhaving van de rechten bestaan diverse handhavingsmaatregelen. Tot slot worden de belangrijkste instanties en gespecialiseerde adviseurs opgesomd.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Staveren, M. van | 2018
Downloads: 61
Risk en compliance
Toet, J. | Tops, A. | Vries, M. de | Zetten, P. van | 2019
Downloads: 108
Management control
Bron FB, H. | 2003
Downloads: 101
Corporate finance & T...
Loo, drs. D. van de | Verbruggen, R.W. | 2013
Downloads: 92
Management accounting en ...
Gadellaa RA MMC, B. | Griendt, drs. A. van der | 2007
Downloads: 380
Organisatie en processen
Janzing RA, drs. G.B.M. | 1998
Downloads: 305
Financial accounting en v...
Kotler, P. | Krishnaswamy, S. | Rackham, N. | 2006
Downloads:
onderzoek
Kieft RA, drs. R.M. | 2019
Downloads: 369
Organisatie en processen
Conijn, F. | Jong, F. de | Krol, M. | 2018
Downloads: 168
Management control