model
Cultuurmeting met de Change Capacity Review: samenhang tussen strategie, organisatie en communicatie
Reenen, G.J. van
Management Tools, 2004
Cultuur.als ‘onderstroom’ is heel bepalend voor de.mogelijkheden die een organisatie heeft om.te veranderen. Daarom is het van belang de.cultuur goed te kennen door te meten op een.aantal dimensies. Aldus kan een realistisch.scenario worden opgesteld om de organisatie.te revitaliseren. Het zo veel mogelijk in eigen.beheer uitvoeren van veranderingsprocessen.bevordert cultuurverandering. Vooral.coaching, maar ook training en aanpassingen.van structuur en processen kunnen daarbij.instrumenteel zijn.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties