richtlijnen, voorbeelden
Kick-off van een veranderingstraject
Rood, G.
Management & Communicatie, 2000
Veranderingen in een organisatie kunnen stapsgewijs worden ingevoerd, of op een goed gekozen tijdstip voor iedereen tegelijk ingaan. In beide gevallen is het aan te bevelen om een moment te kiezen waarop aan iedereen tegelijk wordt ingelicht. Bij een gezamenlijke bijeenkomst, de zogenaamde ‘kick-off’ staat naast het geven van informatie inspiratie centraal. Het gevolg zal zijn dat iedereen de noodzakelijke motivatie verkrijgt om de nieuwe organisatie tot een succes te maken. Dit artikel presenteert een voorbeeld van een toespraak bij de start van een bijeenkomst, voorzien van toelichting. Daarnaast worden tips gegeven voor het organiseren van een ‘kick-off-bijeenkomst’.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties