analyse, diagnose-instrument, organisatiestructuurinstrument
Analyse van staffuncties
Peters, F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1993
Zowel bij bedrijven als bij non-profitorganisaties komen vragen over noodzaak, omvang en functioneren van de staforganen regelmatig voor. Discussies over decentralisatie of centralisatie laaien steeds weer op. En de leiding kijkt met zorg naar haar overhead-ratio’s met de vraag of al die staf wel rendabel is, terwijl zij aan de andere kant behoefte heeft aan deskundige adviezen en een betrouwbaar bedrijfsbeheer. Het hier beschreven instrument biedt een methode om de verschillende posities van de staf te doorgronden en een stapsgewijze aanpak om vragen over het structureren en functioneren van staforganen aan te vatten.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties