Management accounting & control
Integreer finance in planningsproces sales en operations
Bruyne, J. de | Cosyn, L.
Finance & Control, 2012
De afgelopen jaren groeide de aandacht voor het sales en operations-proces gestaag. Dit ging gepaard met een grote interesse voor verbetertrajecten op dit vlak. Nu, met de economische crisis en onvoorspelbare marktfluctuaties, blijken veel organisaties nauwelijks antwoorden te hebben op hun problemen met het proces. Het traditionele proces – het afstemmen van vraag en aanbod in volume werkt niet langer adequaat. Het financiële aspect werd en wordt hier nauwelijks gemist. Het lukt veel bedrijven niet om dit effectief te integreren in de planningscyclus. Volgens de auteurs houden te veel bedrijven zich bezig met brandjes blussen, zonder dat ze het sales en operations-proces wezenlijk verrijken. Een taak voor Finance.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties